Sikring af maskiner

CE-mærkning

Organisering

Dokumentation

Brugsanvisninger

Ansvar & Rettigheder

Myndighedskontakt

 

 

Tilbage

 
 

SIKRING AF MASKINER


Maskiner til brug i EU skal være indrettet, så det ikke er muligt, utilsigtet, at komme til skade ved arbejde ved maskinen.
Hvis dette krav viser sig umuligt at opfylde i praksis, fx med en kædesav, skal fabrikanten sikre maskinen bedst muligt, og advare mod de resterende risici.

Kravet gælder for alle typer arbejde ved maskinen; opstilling, indkøring, brug, vedligehold, rengøring mv.
Sikring af en maskinen kan ske ved at sætte skærme, lysgitter eller andet på maskinen. Denne løsning kan være den billigste, men skærme eller lign kan fx medføre længere omstillingstid eller nedsat drifttid, så køberen ikke bliver tilfreds med maskinen: Køberen kan jo med rette forvente, at maskinen skal kunne producere og vedligeholdes effektivt, uden at folk kommer til skade.


Læs mere på  

Producentens sikring af maskiner
Sikring af maskiner og procesanlæg til eget brug
Sikring af ombygning på maskiner

 

 

 

Copyright © 1993- 2003   Proces & Automatik Support