Introduktion

Sikring af maskiner

CE-mærkning

Organisering

Dokumentation

Brugsanvisninger

Ansvar & Rettigheder

Myndighedskontakt

 

 

Tilbage

 
 

DOKUMENTATION


Hvis Maskindirektivet er fulgt, må ingen myndighed i EU/EØS stille krav, der kan hindre markedsføring eller ibrugtagning af maskiner. Producenten  behøver derfor ikke at designe maskiner efter flere landes forskellige krav.
Producenten  skal i stedet kunne dokumentere, at maskinen overholder alle relevante krav fra Maskindirektivet, hvorefter maskinen kan sælges i hele EU/EØS- området.

Udarbejdelsen af denne dokumentation er en krævende opgave, som især volder små og mellemstore virksomheder problemer.
Det behøver ikke være sådan.
Erfaringen viser, at man både kan få et bedre resultat og nedsætte tidsforbruget betydeligt, ved at dokumentationen bliver lavet af den konstruktør/projektgruppe, der er ansvarlig for maskinens indretning.

Læs mere på:

Teknisk dossier
Risikovurdering
Prøvningsrapporter
Standarder
Overensstemmelseserklæringer

Læs også:

Maskindirektivet og CE-mærkning

 

 

Copyright © 1993- 2003   Proces & Automatik Support