Sikring af maskiner

CE-mærkning

Organisering

Dokumentation

Brugsanvisninger

Ansvar & Rettigheder

Myndighedskontakt

 

 

Tilbage

 

CE-MÆRKNING AF MASKINER


Brug af maskiner forudsætter, at maskinen er indrettet forsvarligt. Dette vil fremgå af CE-mærket, og at maskinen følges af en overensstemmelseserklæring.

CE-mærkning foretages af producenten, der dermed påtager sig ansvaret for maskinens indretning. Producenten er normalt af producenten, men kan også være importøren eller andre.                                Det væsentligste er, at en ansvarlig person, hos producenten, skriver under på Overensstemmelseserklæringen. Herefter står producenten inde for at maskinen overholder samtlige relevante lovkrav, der stilles til maskinen. Hermed påtager producenten sig både strafansvar og økonomisk ansvar.

Når producenten har sikret sig, at maskinen overholder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretning af maskinen, skal han/hun gøre følgende:

a. udarbejde et teknisk dossier, inkl. brugsanvisning
b. udfærdige en overensstemmelseserklæring om, at maskinen overholder alle relevante lovkrav, herunder hvilke lovkrav/direktiver der overholdes.
c. sætte mærkeplade/maskinskilt på
d. sætte CE-mærket på maskinen

Denne procedure er den samme, uafhængigt af om man CE-mærker som fabrikant, rådgiver, importør mv. For hver af disse er der dog ofte forskel i hvordan opgaven løses i praksis, hvilket beskrives på de følgende sider.

 

 

 

 

Copyright © 1993- 2003   Proces & Automatik Support