Introduktion

Sikring af maskiner


CE-mærkning

Organisering

Dokumentation

Brugsanvisninger

Ansvar & Rettigheder

Myndighedskontakt

 

 

Tilbage

 

 
 

BRUGSANVISNING


Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler anføres for CE-mærkedet maskiner
§ 10. Med enhver maskine og sikkerhedskomponent skal
følge en brugsanvisning, der mindst opfylder kravene ifølge
Bilag I. Brugsanvisningen skal ledsage den enkelte maskine
og sikkerhedskomponent ved levering.

Producenten bør i egen interesse levere en brugsanvisning, der ikke bare opfylder myndighedskravene:           En god brugsanvisning giver mange fordele, fordi den kan sikre:

 at brugeren
- hurtigt og sikkert kan lære maskinens funktioner i de forskellige driftssituationer
- kan lave oplæring, brug, service, vedligehold langt mere effektivt
- får et større udbytte af maskinen
- nedsætter risikoen for arbejdsulykker

at producenten
- får mere tilfredse kunder, og dermed et større salg
- får afklaret sit ansvar
- får færre omkostninger til garantisager
- nedsætter risikoen for arbejdsulykker

I et konkret eksempel skulle jeg skrive den del af brugsanvisningen, der skulle anvendes af driftspersonalet. Desuden skulle jeg undervise i den praktiske brug af maskinen.
Undervisningen blev aflyst, da brugerne med brugsanvisningen umiddelbart kunne anvende maskinen.

Læs mere på:

Brugsanvisningens indhold
Maskindirektivets krav til brugsanvisningen
Skrivning af brugsanvisninger i praksis
Lær at skrive brugsanvisninger
Brugsanvisninger for maskiner 

 

Til tops

Copyright © 1993- 2003   Proces & Automatik Support