Maskinsikkerhedens tre dele

I maskindirektivet  defineres  omhyggeligt, hvad der betragtes som maskine, og direktivet betragter maskinsikkerheden som et dække med både mekaniske og elektriske led.
På maskinen sørger tre vigtige dele for sikkerheden: afskærmning, spærreanordning og det sikkerhedsrelaterede styresystem. For at sikkerheden skal være heldækkende, skal alle tre dele kunne opfylde særlige krav.

Risikobedømmelse
Samtlige producenter af maskiner berøres af maskindirektivet. Risiko skal helst kunne bort konstrueres, men er det ikke muligt, kræves der en eller anden form for beskyttelse. Forskellige maskiner indebærer forskellige faremomenter og skal derfor forsynes med forskellige maskinsikkerhedssystemer. Det er vigtigt, at risikobedømmelsen er gennemtænkt, og at fremgangsmåden er logisk – kun på denne måde kan det afgøres definitivt, hvilken kategori der kræves for det sikkerhedsrelaterede styresystem.
De vigtigste faktorer for risikobedømmelsen er skadegrad,
frekvens/eksponerningstid og muligheden for at undgå faren.

Grundregel – spærringsbeskyttelse

 

Kan faren ikke konstrueres bort, kræves beskyttelse.

 

Mange maskiner klarer sig med enkle, faste beskyttelses anordninger.

 

Er maskinen forsynet med oplukkelig afskærmning og havner i kategori 3 eller 4, er spærrende og beskyttes  med overvågning nødvendig.

Beskyttelse

Spærreanordning

Styresystem


• I henhold til Arbejdstilsynets danske    udgave af EU-Maskindirektivet skal beskyttelse være   af kraftig konstruktion, ikke give anledning til yderligere risici og ikke kunne tilsidesættes eller sættes ud af funktion.

• Oplukkelige afskærmninger skal være    udstyret med sikkerhedsafbrydere, som stop-  per maskinens bevægelse, når afskærmningen ikke er lukket. Afskærmning og sikkerhedsafbryderen skal være forbundet med hinanden med fast forbindelse.

• Konstruktionsafhængigt kaldes oplukkelige afskærmninger for hus, kappe, skærm, dør, låge, osv.

 


• En anordning, skal bryde strømmen og forhindre funktionen af farlige bevægelige maskindele, så længe afskærmningen ikke er lukket.

• En sikkerhedsafbryder med tvangsbrydende kontakter giver en mere enkel totalløsning (konstruktionen skal omfatte kontakter, som bryder manøvrekredsen med tvang).

• Sikkerhedsafbryderen må ikke kunne   manipuleres eller omgås på nem måde.


• Forlanger maskinen et sikkerhedsrelateret styresystem i kategori 3 eller 4, skal sikkerhedsafbryderen overvåges, selv om den har tvangsbrydende kontakter.

• Den elektriske sikkerhedstilkobling skal overvåges med hensyn til sikkerheds­afbryderens position, status og funktion.

• I kategori 3 og 4 skal både sikkerheds- og stopkredsen være dublerede. Systemet skal overvåge sikkerhedsafbryderne og motorstyringskontaktorerne og registrere, såfremt noget ikke fungerer normalt.

• Den for brugeren mest praktiske løsning med hensyn til et styresystem, som overholder Maskindirektivets krav, er at anvende et relæ, hvor samtlige nødvendige funktioner er indbygget, dvs. et sikkerhedsrelæ.                        

 

Til tops

Copyright © 1993- 2002  Proces & Automatik Support