Stopkategorierne

 

Hvad indebærer stopkategorierne 0 og 1, og hvornår anvendes de?

Betegnelserne stopkategori 0 og 1 står i EN 60 204-1, der i afsnit 9.2.2 beskriver stopfunktioner med tre forskellige kategorier: kategori 0, 1 og 2. Ofte anvendes disse begreber i forbindelse med Nødstop (undtagen kategori 2). Stopfunktionerne i henhold til de forskellige kategorier omfatter:

Kategori 0:

Stop ved umiddelbar frakobling af kraften til maskinens drivanordninger. De fleste Nødstop fungerer med Nødstop i henhold til kategori 0.

Kategori 1:

Styret stop med kraften tilgængelig for maskinens drivanordninger, for at gennemføre stop og frakobling af kraften, når maskinen er standset. Denne type af stop er i den senere tid blevet stadig mere almindelige i takt med at frekvensstyrede motorer og servemotorer er blevet indført. Det hurtigste stop fås nemlig ved at styre omdrejningstallet ned til nul og derefter lukke for kraften ved en eller anden form for nedlukningsforsinkelse.  

Kategori 2:

Styret stop med bibeholdt kraftforsyning til maskinens drivanordninger. Denne type stop er ikke tilladt for Nødstop i henhold til EM 418.

Styret stop med bibeholdt kraftforsyning til maskinens drivanordninger. Denne type stop er ikke tilladt for Nødstop i henhold til EM 418.

 Husk at ovenstående kategorier ikke må forveksles med kategorierne i EN 954-1!

Til top

Copyright © 1993- 2002  Proces & Automatik Support