Sikkerhedskategorier

 

Valg af type sikkerhedsudstyr sikkerhedskategori  

Ved konstruktion af automatiske maskiner, er det vigtigt at gøre sig overvejelser om maskinens farlige elementer således, at operatøren er så lidt udsat for farer som muligt. Devisen er, at faren først og fremmest skal elimineres. Såfremt dette ikke er muligt, skal den reduceres mest muligt. Hvis der stadig er faremomenter tilstede på maskinen skal operatøren informeres tilstrækkeligt om disse.

Den europæiske standard EN 954-1 beskriver hvorledes de sikkerhedsrelaterede dele af en maskines styresystem skal konstrueres. Da en maskines sikkerhedsanordning ikke må være af en ringere beskaffenhed end styresystemet, kan denne standard ligeledes anvendes når typen af sikkerhedsanordningen skal vælges.

Når en given fare på en maskine skal reduceres, kan det f. eks. gøres ved hjælp af et sikkerhedslysgitter eller en sikkerhedslysbom. Følgende parametre er afgørende for hvilken type sikkerhedsudstyr der skal benyttes til at sikre maskinen: 

1.

Alvorligheden af skaden operatøren udsættes for. 

2.

Hyppighed og varighed af udsættelse for faren. 

3.

Muligheden for at undgå faren. 

EN 954-1 beskriver på baggrund af de tre parametre, i detaljer hvilken type sikkerhedsudstyr den pågældende maskine skal udrustes med.
Jo sikrer en sikkerhedskomponent er, jo højere en type sikkerhedsudstyr tilhører den. Således defineres en sikkerhedskomponent der har dubleret (dobbelt) og selvovervågende sikkerhedskreds som type 4.
En sikkerhedskomponent der er udrustet med én sikkerhedskreds og er test bar defineres som type 2.

Det vil komme for vidt her, at gennemgå principperne i EN 954-1 i detaljer. Som eksempler kan følgende nævnes: 

1. 

 

 

En maskine der betjenes af en operatør ved gentagende ilæggearbejde i maskines arbejderområde, d.v.s. under de farlige værktøjer, skal udrustes med sikkerhedsudstyr af type 4, såfremt maskinen arbejder med en sådan kraft, at den kan mase operatørens hånd. 

2.   

En pakkemaskine der arbejder fuldautomatisk, d.v.s. at adgang til arbejdsområdet kun sjældent er nødvendigt, og med en kraft der kun kan forårsage en rift på operatørens hånd kan udrustes med en sikkerhedsanordning af type 2. 

Til tops

Copyright © 1993- 2002  Proces & Automatik Support