Maskindirektivet del 1

     en lovbestemt  menneskeret

EF-maskindirektivet På området ”maskinsikkerhed” er der blevet indført gennemgribende love, anvisninger og harmoniserede standarder for hele Europa.
”EF-Maskindirektivet” stiller høje krav og lægger hele ansvaret på maskinproducenten
 Maskindirektivet er en lov, som bestemmer, hvilket sikkerhedsniveau der skal gælde. Maskinens konstruktør kan hente hjælp i forskellige standarder – pr  EN m.m. Er det umuligt at konstruere en helt ufarlig maskine, skal konstruktøren sørge for sikkerhed for, at farerne elimineres. Kan det ikke lade sig gøre, skal maskinerne udstyres med sikkerhedsafskærmning, og kan afskærmningen åbnes, skal der være installeret sikkerhedsafbrydere, som overholder kravene.

Entydigt produktansvar Den nye produktansvarslov fra 7. juni 1989 slår fast, at ansvaret for maskinsikkerheden ligger hos producenten. Ansvaret betegnes som ”entydigt produktansvar” hvilket betyder, at ledelsen af den virksomhed, som fremstiller produkter, har et tydeligt, klart og personligt ansvar.

Gamle og nye maskiner Arbejdstilsynet er den myndighed, som aktivt kontrollerer overholdelsen af Maskindirektivet. Siden 1. januar 1995 har alle producerede maskiner skullet overholde kravene i EF-maskindirektivet. Maskiner, der er taget i anvendelse før den 1. Januar i 1995, skal opfylde de daværende regler, f.eks. Av-anvisning 2.2.0.1 samt 2.2.0.3.

Copyright © 1993-2002  Proces & Automatik Support