ee

 

Vi satser i gennem samarbejde med kunden at højne det teknologiske automations- og informationsniveau i virksomhederne, for derigennem at skabe en forbedret konkurrence- evne til gavn for samfundet og virksomheden selv.

Vi vil til stadighed tilegne sig ny viden, for at være en værdig og kompetent sparringspartner overfor de kunder som virksomheden servicere.

Vi tilbyder løsning af opgaver inden for Proces, automatik, og data.

Vi tilbyder ydelserne spænder fra idé fase over rådgivning, projektering, programmering, dokumentation, idriftsættelse samt "aftersales" service.

Opgaverne løses Vi med baggrund i kundernes ønsker og behov enten som total- leverandør, delleverandør eller på konsulentbasis. Ved løsning af totalleverancer benyttes underleverandører til del- opgaver og til udførelse af installationsarbejder.

Vi har erfaring med både procesanlæg og maskinstyringer og har løst opgaver indenfor maskinindustrien, industriel produktion, nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

Uafhængighed

Ved valg af automationssystemer er Vi uafhængige af leverandør interesser. Vore løsninger er i stedet tilpasset kundernes krav til f.eks. synerne , pris, kvalitet og funktionalitet .

Vi mener at uafhængig og objektiv rådgivning, er vigtige faktorer ved opbygning af optimale og fremtidssikrede a førende samarbejdspartnere indenfor industri automatisering Vores medarbejderstab, som består af et udvalg af såvel specialister som bredtfavnende praktikere, gør det muligt at løse opgaver indenfor stort set alle IT og Automatiserings discipliner.     I mange tilfælde har vores kunder standardiseret på et eller forskellige fabrikater, hvorfor det ofte er helt naturligt at tage udgangspunkt i disse.

Til top

Copyright © 1993- 2002  Proces & Automatik Support